המלצות

הרה"ג ר' דב הכהן קוק

רב העיר טבריה

הרה"ג ר' יוסף מאיר אלטמן

אב"ד ור"מ חוג חתם סופר

הרה"ג ר' דניאל בן חמו

רב מושב עוצם

הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין

רב שכונת רמת אלחנן בני ברק

הרה"ג ר' משה מאיר מנדלזון

רב ואב"ד קוממיות

הרה"ג ר' יעקב מאיר שטרן

רב ואב"ד קהילות יעקב - בני ברק

מכתבי תודה

ד"ר ליאור אלון

הרב אליהו ברוכי

חבר הכנסת