המלצות

הרה"ג ר' חיים קנייבסקי זצ"ל, הרה"ג ר' גרשון אדלשטיין ורבי יצחק זילברשטיין

הרה"ג ר' יוסף מאיר אלטמן

אב"ד ור"מ חוג חתם סופר

הרה"ג ר' דניאל בן חמו

רב מושב עוצם

הרה"ג ר' דב הכהן קוק

רב העיר טבריה

הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין

רב שכונת רמת אלחנן בני ברק

הרה"ג ר' משה מאיר מנדלזון

רב ואב"ד קוממיות

הרה"ג ר' יעקב מאיר שטרן

רב ואב"ד קהילות יעקב - בני ברק

הרה"ג ר' יהודה אריה הלוי דינר

רב ביהכ"נ "דברי שיר"

מכתבי תודה

ד"ר ליאור אלון

הרב אליהו ברוכי

חבר הכנסת

יעקב וידר

יו"ר סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק