התבוללות

במשך כל הדורות, לא ריחפה סכנת ההתבוללות על עתיד העם היהודי כמו בימינו.
על פי הנתונים, יש מדינות ברחבי העולם, שאחוזי ההתבוללות של העם היהודי מגיעים ליותר מ-50% מהאוכלוסיה, אשר לצערנו הולכת ונטמעת בסביבה המקומית.
ככל שמדובר במדינות מערביות ומפותחות, הסכנה גדולה יותר.
כתוצאה מהקידמה והסובלנות המאפיינות את הדור שלנו, נשברו המחיצות ונוצרה קירבה מסוכנת בין העמים, המאיימת על חלקים גדולים של העם היהודי.
זה קורה גם בארץ, לפעמים בגלל מצוקות שונות או פיתויים כאלה ואחרים, מוצאים את עצמם יהודים ויהודיות בצעדי התבוללות, אשר עלולים להיות בלתי הפיכים.
בארץ ישראל, בייחוד מול בני המיעוטים, מדובר במכה כואבת, כאשר בנות רבות נגררות לתוך קשרי התבוללות עמהם, אשר מביאים אותן לעברי פי פחת, בכפרים הערביים, אשר מאוחר יותר יגלו כי הדרך חזור מסוכנת וקשה ביותר.
אם נתייחס לכל מימדי תופעת ההתבוללות, נגיע למסקנה כי מדובר באחוזים הולכים וגדלים ברחבי העולם של נישואי התבוללות ומשפחות יהודיות שנטמעות באוכלוסיה המקומית, עד כדי אבדן הזהות והמסורת.
ארגון 'אור לאחים' משתמש עם אותם כלים, של הקידמה והסובלנות של ימינו, כדי לעצור זאת.
בארגון 'אור לאחים' משקיעים כוחות מיוחדים על מנת להפיץ את אור היהדות באמצעות הסברה ומפגשים בנושא, בקרב האוכלוסיות הנמצאות בסכנת התבוללות ובכך מונעים מהתפתחות תופעת ההתבוללות, מוקדם ככל האפשר.
כדי שנוכל להמשיך לצמצם את התופעה המסוכנת, אנו שואפים להקים מרכז מורשת והסברה בנושא, כמו גם הגברת הפעילות ומפגשים במקומות נוספים, בארץ ובעולם.
בכוחות משותפים ובס"ד נצליח לעצור את הסחף!

מאמרים בנושא התבוללות