סיפורי הצלה והצלחה

רבים מסיפורי ההצלה יישארו כנראה חסויים לאורך ימים ושנים. אך במסגרת זו, נחשוף מספר סיפורים רלוונטיים, אשר השמות ופרטי האנשים טושטשו מסיבות מובנות.


בארגון 'אור לאחים' כבר יודעים כי כל עוד לא זכו ל-100% הצלחה, הסיפור אינו מהווה סיפור הצלחה ויש להמשיך ולהשקיע בו כוחות, עד שאפשר לומר בוודאות ולמעלה מכל ספק כי הנשמות התועות הוחזרו לחיק מסורת ישראל, לפעמים ברגע האחרון, בטרם היה זה אל חזור.

לרשימת הסיפורים:

משפחת אלכס פ.

משפחה קשת יום, שזה עתה עלו מרוסיה, נקלעו לקשיים כלכליים, עקב קשיי קליטה אופייניים. המסורת היהודית לא היתה יציבה מדי

המשך לקרוא »