'אור לאחים' מאשים: "הפרקליטות תומכת בסיוע למיסיון"

חוות דעת פרקליטות מדינת ישראל על 70 עמודים כופה על ועדת הכספים לאשר סעיף 46 לעמותות מיסיונריות

'אור לאחים' מאשים בהאשמה חמורה ונוראה את הפרקליטות, כי היא תומכת בסיוע למיסיון. הארגון מציג חוות דעת משפטית מאת פרקליטות מדינת ישראל, המשתרעת על פני 70 עמודים, בה היא כופה על ועדת הכספים לאשר סעיף 46 לעמותות מיסיונריות.

חוות הדעת החמורה, חתומה ע"י עו"ד וייס-בנסקי סגנית בכירה א' במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה, ועו"ד אבי טוויג, עוזר ראשי במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

עו"ד, אלי פז, היועץ המשפטי של ארגון 'אור לאחים', העוסק בין השאר במאבק נגד ציפורני המיסיון, מתייחס לתמיכה התמוהה של פרקליטות המדינה בהכרה בעמותה מסיונרית כ"מוסד ציבורי", לצורך מתן הטבות מס.

העו"ד מציין כי בפניית עמותת המסיונרים עצמה,  נטען כי: "אינה עוסקת כעיסוק מרכזי בהטבלה לנצרות", כלומר הודתה שאכן עוסקת ב"הטבלה לנצרות".

בתגובת ועדת הכספים, בראשות ח"כ הרב משה גפני, לעתירה המקורית שהוגשה לבג"צ, הובהר כי בישיבת ועדת הכספים הוחלט פה אחד, ע"י 15 חברים נוכחים (מתוך 17 חברים בוועדה) וללא כל מתנגדים, לאחר שמיעת נציגי העותרת, כי הטבלת יהודים לנצרות, רחמנא ליצלן, אינה מצדיקה תמיכה של המדינה בהענקת הטבות מס.

חברי הוועדה, מסיעות הקואליציה והאופוזיציה כאחד סברו פה אחד, כי במדינת ישראל כ"מדינה יהודית" אין זה ראוי לתמוך או לעודד פעילות של ארגון, העוסק בפעילות מסיונרית של המרת יהודים מדתם, גם אם היא נעשית באופן שאינו מהווה עבירה פלילית.

ועדת הכספים טענה כי דין תביעת העמותה המסיונרית להידחות, גם בשל הקריטריון של גורם שהוא במחלוקת ציבורית עמוקה.

עו"ד פז מציין כי החלטת ועדת הכנסת פה אחד ע"י נציגי הקואליציה והאופוזיציה כאחד, לאחר שמיעת כל הצדדים, מבטאת את דעתו של הציבור הרחב בעניין, מגשימה את רצון העם, והשיטה הדמוקרטית אינה מאפשרת להתעלם ממנה.

מכאן – מבהיר עו"ד פז – שתמיכה של המדינה בעידוד להמרת דתם של יהודים, בניגוד לדעת הרשות המחוקקת, שניתנה פה אחד, עומדת בסתירה להגדרתה של מדינת ישראל כ"מדינה דמוקרטית".

עו"ד פז מצטט מדברי בג"צ בענין אחר, בו הביע את דעתו בעניין אופיה של מדינת ישראל כ"מדינה יהודית:

"מה משמיעה אותנו האמירה כי מדינת ישראל היא "מדינה יהודית"? ראשית דבר נאמר, כי "דבר היותה של ישראל מדינה יהודית, מצוי ביסוד קיומנו כאן … העם היהודי הקים את המדינה היהודית. זו הראשית וממנה נמשיך בדרך"… ופירוש המושג מדינה יהודית הוא, בראש ובראשונה, מימושו של חלום דורות, הקמתו וקיומו של בית לאומי לעם היהודי.

"העם היהודי עם למוד-סבל הוא. עם הוא שנרדף בארצות מושבו, בגולה, מאות ואלפים בשנים – כך גם בימינו-שלנו – והמדינה ה"יהודית", המדינה היהודית האחת והיחידה הקיימת על-פני הגלובוס, נועדה לקבץ אותו מכל גלויותיו, לקיים בידו זכות להגדרה עצמית וליתן מנוח לראשו ולגופו העייף.

"מדינה יהודית" נועדה, אפוא, למימוש זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי לכונן מדינה משלו, מדינה שתהא לו מיקלט ותהווה בית ומגן לכל אותם יהודים הפזורים ברחבי העולם. זו תמצית הווייתה של מדינת ישראל".

עו"ד פז מסיק מדברי בג"צ שתמיכה של המדינה בעידוד להמרת דתם של יהודים, עומדת גם בסתירה להגדרתה של מדינת ישראל כ"מדינה יהודית", כפי שפורשה ע"י בג"צ.

הרב בנימין ולקן, מנהל האגף למאבק במיסיון ובכתות ב"אור לאחים", אמר כי הארגון יעמוד לימינו של ח"כ הרב משה גפני ויגייס לצדו ייעוץ משפטי ככל יידרש. בממשלה הבאה, אמר,  נקדם את חוק המיסיון, לסיכול מזימות רשע של עויני היהדות.

תגובות

תגובות פייסבוק