מיסיון בעיר הקודש והמקדש ירושלים מאיים ללכוד ברשתו נוער אומלל

חרב בלבו של העם היהודי:

'אור לאחים' שפנה לעיריה קורא לה להגביר פעולות, לקפוץ קדימה ולעשות מעשה של הצלה.

אוי לנו שכך עלתה בימינו ובעיר הקודש והמקדש, שמיסיון נועץ חרב בלבו של העם היהודי, ובעיר הקודש והמקדש ירושלים, הוא פועל ללכוד ברשתו נוער אומלל.

מיסיונר פתח "זולה" בשכונת מוסררה בירושלים. אל ארגון 'אור לאחים' הגיעו פניות זעקה, על בני נוער אומללים, בהם כאלה מרקעים חברתיים וסוציואקונומיים קשים, שהתפתו להגיע למקום.

פעילי 'אור לאחים' נמצאים בסביבה, מחלקים חומר הסברה ומזהירים מבקרים חדשים מלהתקרב למקום.

הרב בנימין וולקן, מנהל האגף למאבק במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים' פנה אל מר יוסף כהן, מחלקת קידום נוער בעיריית ירושלים ותבע שהעיריה תפעל בכל דרך חוקית לסיכול המזימה! הוא ביטא את התחושה שקשה להאמין שלמקום כזה ניתן רשיון הפעלה.

בנוסף ובמקביל, קרא הארגון לסייע לו להקים ולתפעל מקום שיהיה אבן שואבת לנערים אלה וכאלה, כדי להצילם מציפורני המיסיונרים.

העתקי המכתב שוגרו אל ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון ואל חברי המועצה החרדים והדתיים.

בתגובה כתב מר יוסף כהן אל הרב וולקן כי בשיחה שערך עם מנהל החטיבה לקידום נוער וצעירים מר צחי גולן ועם המנהל הישיר שלו מר אלי אברהם, עלו התובנות כי כל העובדים החרדים יונחו בנושא המיסיון, לערוך הסברה בקרב אוכלוסיות הנוער והצעירים, שיידעו להימנע מלהגיע למקום זה.

ואולם לגבי הקמת מועדון נוער בשכונה, באה למרבה הצער תשובה כי "החטיבה פועלת בהתאם לתקציבה ולסדר העדיפות שלה וכרגע אין תכנית כזאת בשנה הקרובה. נשמח לחשוב יחד כיצד לרתום גורמים נוספים בעירייה כדי שיבינו את החשיבות של הנושא ויסייעו לקדם הקמת מועדון במקום".

תגובות

תגובות פייסבוק