"מרצה של כת הסיינטולוגיה נכנסה לתפקיד חברת מועצת עיריית תל אביב"

'אור לאחים' מתריע:

"עלול להיות שחברת המועצה תבקש, אולי גם תקבל, תקציבים וכוח להפעיל באמצעות העיריה פעולות של הכת"

ארגון 'אור לאחים' מתריע כי מרצה של כת הסיינטולוגיה נכנסה לתפקיד חברת מועצת עיריית תל אביב. במכתב לראש העיר, רון חולדאי ולברי המועצה, קורא הארגון לפקוח עין לבל תנצל מעמד ותקציבים להטפה להמרת דת במסגרת הכנסיה הסיינטולוגית, המוכרת בארץ ובעולם בתור כת מסוכנת.

הארגון כותב באיגרת הדחופה כי למועצת העיריה נכנסה ענת בן לוי יליזרוב, מסיעת מר"צ, שהיא מדריכת הורים על פי הסיינטולוגיה וחברת הכת.

הדבר מדליק נורות אדומות – כותב מנהל המחלקה למאבק בכתות, ב'אור לאחים' בנימין וולקן – יען כת הסיינטולוגיה מסוכנת, ועלול להיות שחברת המועצה תבקש, אולי גם תקבל, תקציבים וכוח להפעיל באמצעות העיריה פעולות של הכת.

מה היא הסיינטולוגיה? מדוע נחשבת כנסיית הסיינטולוגיה למסוכנת?

וולקן מצטט במכתבו את רחל ליכטנשטיין, מנהלת המרכז הישראלי לנפגעי כתות, המדגישה כי הסיינטולוגיה הוכרה ככת בארץ ובעולם מזה עשרות שנים.

בישראל, בשנת 1978 בדו"ח גלזר-תעסה, הוגדרו מספר קבוצות ככתות וביניהן הסיינטולוגיה. הדו"ח ייחד פרק לפעילותה של הסיינטולוגיה ולסכנה הכלכלית והנפשית שחווים המצטרפים אליה.

באוסטרליה, וועדה מטעם הפרלמנט כתבה באותן שנים על הסיינטולוגיה כך: "הסיינטולוגיה היא מרקם של כזב, הונאה ופנטזיה. השימוש בסיינטולוגיה מהווה איום רציני מבחינה רפואית, מוסרית וחברתית".

בשנת 2009 בית משפט בצרפת קבע כי הסיינטולוגיה היא הונאה והרשיע את הכנסייה ושישה מבכיריה.

למרות חתימתם של חברים, המצטרפים לדרגות הגבוהות בסיינטולוגיה, על הסכם סודיות, ולמרות הפחדות ואיומים מצד מנהיגי הסיינטולוגיה, הצטברו בארץ ובעולם במשך השנים עדויות המעידות על התנהלותה של הסיינטולוגיה. העדויות מצביעות על ניתוק ממשפחות, איומים, הלשנות, ענישה פיזית, רשלנות והזנחת ילדים, תקיפה, הונאה, מרמה, זיוף, ועוד.

סיינטולוגים לשעבר מספרים על הקושי לעזוב אותה. כדי להקשות על העוזבים, מאיימים מנהיגי הסיינטולוגיה כי ישתמשו לרעה במידע שנאסף עליהם לאורך שנים בשעות 'אודיטינג' (שעות טיפול בסיינטולוגיה) בהן התוודו על מעשיהם ומחשבותיהם. האיום יבוצע במידה ועוזבי הסיינטולוגיה יחשפו את מה שראו או חוו במשך שנות חברותם בה, בציבור ו/או בתקשורת.

על פי פרסומים רבים, לא רק כדי לאיים על עוזבי הסיינטולוגיה, אלא גם כדי לנטרל את מי שנחשבים על ידם כ 'אויבי הסיינטולוגיה' המכונים 'אנשים מדכאים' לא בוחלים חברי הסיינטולוגיה באמצעים. הם מבצעים מעקבים ע"י חוקרים פרטיים, מעלילים עלילות שווא, מחפשים נקודות תורפה ומנצלים אותן, יוצרים סכסוכים, מאיימים ומטרידים ואף תובעים משפטית. המטרה: להפחיד בכדי למנוע פרסום ומידע שעלול להזיק לכת הסיינטולוגיה.

להלן ציטוט בנושא מספריו של האברד, מייסד הסיינטולוגיה:  "אויב, אדם מדכא… אפשר למנוע ממנו רכוש או לפצוע אותו בכל דרך ע"י כל סיינטולוג ללא שיוטל עונש על אותו סיינטולוג. אפשר לרמות אותו, לתבוע אותו, לשקר לו ולהרוס אותו". (מתוך מכתב מדיניות שכתב ר.האברד, מייסד הסיינטולוגיה, 18.10.67)

כי על כן, מבקש ארגון 'אור לאחים' להפנות תשומת לב ראש העיריה וחברי המועצה לחששות ולסכנות ולהיות ערים להם.

תגובות

תגובות פייסבוק