מיסיונרים מצליחים לחדור לרשויות מקומיות ולפעול בקרב עובדיהן

גורמים שלטוניים מתנערים ומשליכים איש אל רעהו את האחריות לטיפול בנגע המיסיון *
"אור לאחים": "כמה מביך ומוזר שמרכז השלטון המקומי מפנה למשרד הפנים ומשרד

הפנים מפנה לשלטון המקומי ולמשרד הדתות"

מיסיונרים מצליחים לחדור לרשויות מקומיות ולפעול בקרב עובדיהן. ואולם גורמים בשלטון
המרכזי והמקומי, מתנערים ומשליכים איש אל רעהו את האחריות לטיפול בנגע מיסיון, שהציג
לפניהם ארגון "אור לאחים" ודרש טיפול.
מנהל המחלקה ב"אור לאחים", לטיפול במיסיון, בכתות ובטמיעה, הרב בנימין וולקן, כתב אל חיים ביבס,
יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, בעניינה של כת מיסיונרית המנסה לפעול ולהפעיל
בקרב עובדי השלטון המקומי.
הרב וולקן תאר תלונה שהגיעה מעיריית עכו, על מיסיונרית המנסה לפעול ולהפעיל בקרב עובדי השלטון
המקומי.
הכת המסוכנת כת "עדי ה'", נחשבת לאחת החמורות בהשפעותיה השליליות והמזיקות על אלה שהיא
מצליחה רחמנא ליצלן לפתות. גם גורמים הרחוקים מלהיות דתיים או שומרי מצוות, הביעו זעזוע
מהדרכים של אותה כת, שגם חוקי מדינת ישראל נגד המיסיון לא תמיד הצליחו לסכל. הדברים גם עלו לא
אחת בדיוני ועדות בכנסת.
התלונה מודיעה כי המיסיונרית כבר פנתה אל מאות מעובדי עיריית עכו, בנסיון לעניין אותם במסרים
מיסיונריים של הכת.
בעיריית עכו חסמו אותם מהפצת המיסיון. אולם הם מצהירים שינסו כוחם בכל הרשויות המקומיות.
כי על כן ביקש הארגון ממרכז השלטון המקומי, לפעול לסיכול המזימה, ולהזהיר מפניה את עובדי
הרשויות המקומיות.
הארגון צרף למכתב את החוברת שעובדי העיריה קיבלו.
בתגובה, קיבל הארגון מכתב התנערות רשמי ומפורט… התנערות עם שיגור אחריות אל משרד הפנים:
"תודה על פנייתך אלינו ועל הסבת תשומת הלב לעניין.
"מרכז השלטון המקומי הינו הארגון #המייצג# )ההדגשה במקור( של הרשויות המקומיות אל מול הכנסת,
הממשלה וגופים ממלכתיים אחרים, אך אינו מהווה הרגולטור של הרשויות, שכן הרגולטור הרשמי הינו
משרד הפנים. משכך, אין בסמכות המרכז להתערב בכל המתנהל תחת הרשויות, בטח שלא ביחסי הגומלין
של הרשות אל מול עובדיה או תושביה.
"לפיכך, איננו מהווים הגורם הרלוונטי לטיפול בנושא, וכאמור איננו רשאים לקחת חלק בכל המתנהל בין
המעסיקים ברשויות אל מול המועסקים בהן, בטח שלא להתערב במתנהל בין אזרחים אל מול העובדים
ברשויות השונות.
"מדינת ישראל היא מדינת חוק, ויש לפנות בדרכים המקובלות אל הגורמים הרלוונטיים האמונים על
טיפול בנושאים מסוג זה.
"אנו מקווים כי הכל יבוא אל מקומו בשלום.

"בברכת הצלחה רבה ובשורות טובות".
עשה "אור לאחים" כפי שנתבקש, ופנה אל משרד הפנים. תגובת המשרד היתה גם היא התנערות והשלכת
האחריות הלאה:
"הנושא המועלה בפנייתך הינו בסמכות הרשות המקומית והמשרד לשירותי דת.
"אנא פנה ישירות למבקר הפנימי של הרשות האמון על התנהלות הרשות וכן למשרד לשירותי הדת".
ב'אור לאחים' מסרו כי ימשיכו לעקוב ולפעול בכל דרך חוקית למניעת הנגע, וכן לבחון את התנהלות
הרשויות והגורמים השונים, עד שאחד מהגורמים האחראים ייאות לקחת אחריות ולפעול לביעור הנגע
המביש.

תגובות

תגובות פייסבוק