תרומות

לתרומה בכרטיס אשראי

לתרומה בביט

צ'ק בדואר

אור לאחים
ת.ד. 3050
בני ברק
מיקוד: 5113001

חשבון להעברות

בנק מרכנתיל 17
סניף 745
חשבון 73389
ע"ש אור לאחים

לתרומה בהוראת קבע

לתרומה טלפונית

חייג: 03-3728440

למוסד קיים אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46